کد خبر : 37957
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۴:۵۰

اقتصاد مقاومتي ،الگويي كامل براي استكبار ستيزي

اقتصاد مقاومتي ،الگويي كامل براي استكبار ستيزي

به گزارش شبسترنیوزعلیرضا ظفرپور طی یادداشتی نوشت: امروزه حرکت‌هاي استکبار ستيزي در سطح کشورهاي جهان بيش از پيش شتاب گرفته است و در رأس آن جمهوري اسلامي ايران به عنوان پرچم دار آن مي باشد. نگاهي گذرا به تاريخ تمدن بشري نشان مي‌دهد که جريان استکباري منحصر به سده‌هاي معاصر نيست و از دير باز

Untitledبه گزارش شبسترنیوزعلیرضا ظفرپور طی یادداشتی نوشت:

امروزه حرکت‌هاي استکبار ستيزي در سطح کشورهاي جهان بيش از پيش شتاب گرفته است و در رأس آن جمهوري اسلامي ايران به عنوان پرچم دار آن مي باشد. نگاهي گذرا به تاريخ تمدن بشري نشان مي‌دهد که جريان استکباري منحصر به سده‌هاي معاصر نيست و از دير باز وجود داشته است . تفکر استکباري متمرکز بر استعلا و برتري يک کشور، قوم، و يا ايدئولوژي خاص دارد و هدف آن تسلط بر ساير اقوام، ملل و يا کشورهاست. نمونه بارز اين رفتار ابليس و تبلور زميني آن ، فرعون است که در پي تسلط و به ضعف کشاندن بني اسرائيل با اعمال فشارهاي مختلف از جمله کشتن مردان و تملک زنان بوده است.

لازم به ذکر است که مستکبرين در تمام اعصار از اينگونه رفتار براي پيشبرد اهداف خود استفاده نموده اند ليکن  روش‌ها و شيوه بر حسب شرايط زماني و مکاني تغيير يافته است. يکي از اين روشها اعمال فشارها و تحريم اقتصادي است. اين روش که به صورت محاصره اقتصادي و با ابعاد مختلف صورت مي پذيرد براي مسلمانان غريب و ناشناخته نيست. چرا که در صدر اسلام، کفار از اين حربه براي محاصره رسول خدا(ص) و تازه مسلمانان و به زانو در آوردن آنان استفاده نموده اند. اين محاصره و تحريم اقتصادي بر عدم معامله و مراوده با مسلمانان و جلوگيري از دسترسي آنان به مايحتاج خود متمرکز شده بود در شِعب ابيطالب به اوج خود رسيد.

با پيشرفت جوامع انساني و توسعه آنها در زمينه هاي مختلف و گسترش بيش از پيش فعاليت موسسات مالي و ظهور بازارهاي مالي ابزار اعمال قدرت و تسلط توسط مستکبرين و در رأس آنها آمريکا صورتهاي جديدي يافت. شايد عصر بعد از جنگ دوم جهاني را بتوان دوره گسترش سلطه مستکبرين بر جهان دانست که با شکل گيري موسسات بين المللي و ساختارهاي مالي به اوج خود رسيده است. تفکر فرعوني مستکبرين موجب شده که در مقام کدخداي دهکده جهاني کشورها را در مدل ساختاريافته اقتصادي به زير سلطه آورده و حتي اجازه ندهند که کشورها تصور استقلال و رفتار بدون اجازه کدخدا را به خود راه دهند؛ و در صورت وقوع اين امر آنها را با ابزارهاي مختلف از جمله تهديد نظامي، مالي و اقتصادي از کرده خود پشيمان نمايند. اين رفتار بسيار شبيه رفتار فرعون در برخورد با ساحران پس از ايمان به خداوند است.

بنابر نص صريح قرآن کريم فرعون به ساحران مي گويد که چگونه بدون اجازه بزرگشان(فرعون) به خداي ديگري ايمان آورده اند و آنها را شکنجه می کند و به قطع دست و پا تهديد مي کند. ليکن ايشان گفتند که هر چه مي خواهي بکن که ما به خدايمان ايمان آورديده ام. به واقع شيرازه جنبش استکبار ستيزي در اين معني نهفته است يعني عدم ترس از تفکر سلطه گرايانه مستکبرين و استقامت و تکيه به قدرت لايزال الهي. همانطوري که اشاره شد نظام استکباري و سلطه نوين پس از جنگ دوم جهاني به صورت زيرکانه و شيطاني ابزار ، ساختاري را در جهان ايجاد نموده که بتواند به اهداف خود دست يابد.

اين نظام مبتني بر سلطه اقتصادي و مالي بر جهان است. تأسيس موسسات بين المللي همچون شوراي امنيت، صندوق بين المللي پول، بانک جهاني، و ايجاد بازارهاي مالي و توسعه روز افزون حاکميت دلار در بازارها و مراودات جهاني، استفاده انبوه از ابزار بدهي براي مقاصد مالي و تشويق به وام گرفتن کشورها و وابستگي هر چه بيشتر آنها ناشي از بدهي هاي روز افزون به نظام سلطه روشهايي است که نظام استکباري براي پيشبرد هر چه بيشتر اهداف خود به کار گرفته است. بر اين اساس ترويج استفاده از ابزار پولي که در آن دولتها بيش از پيش با انتشار پول کاغذي و يا اوراق بدهي از يک سو و بانکها با خلق پول از سوي ديگر موجب بي ثباتي اقتصاد و بي ارزش شدن پول ملي کشورهاي را فراهم آورده است.

علاوه بر اين عدم انضباط مالي در کشورهاي در حال توسعه بيش از پيش به مشکلات اقتصادي دامن زده است. در اين بين موسسات بين المللي مانند صندوق جهاني پول نيز به اين موضوع ورود پيدا نموده اند که در بسياري از موارد نيز نسخه هاي ارائه شده نتيجه بر عکس داده است. بدين ترتيب پول کشورها بيش از پيش کم ارزش گرديده و ماحصل اين فرآيند ديدگاه غالب بر افکار عمومي مبني بر اين که دلار آمريکا پول بلامنازع و حاکم بر اقتصاد جهان است. به واقع در تمامي اين سالها کشور آمريکا سعي نموده که خود را سردمدار اقتصادهاي جهان نشان داده و دلار را به عنوان مظهر قدرت اقتصادي بلا منازع به جهان تحميل نمايد و متأسفانه بسياري از کشورها و جوامع نيز بر اين امر مهر تأييد زده اند بدون توجه به اينکه آمريکا بدهکار ترين کشور دنياست.

مَخلص کلام اينکه امروزه عرصه اقتصادي به عنوان عرصه نبردي همه جانبه در سطح جهان مطرح مي باشد. امروزه روش تسخير و انضمام کشورها با جهان گشايي و درگيري مستقيم رنگ باخته است و اگر قرار باشد که از نيروي قهريه استفاده شود نيز ابتدا در عرصه اقتصادي طرف مقابل را به ضعف کشانده و نيرو و توان وي را به حداقل رسانده و سپس از قدرت قهريه براي حمله نظامي و تمام کردن کار استفاده مي شود. در اين ارتباط مقام معظم رهبري ( دامت توفيقاته ) با درايت و اشراف به اهميت اين مسئله و نقش ناکارايي اقتصادي در آسيب پذيري مقابل دشمن استکباري ، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را ابلاغ نمودند  .

اقتصاد مقاومتي، اقتصادي است دانش محور، با ساختار بنياني كه از نوع اقتصاد پايدار و پويا بوده و اقتصاد وابسته و مصرف‌گرا قرار دارد بنابراين تعريف اقتصاد مقاومتي اقتصادي است كه از اتكاي به فروش نفت و خام فروشي مبرا بوده و بر توليد ملي و استفاده از توليدات ملي تكيه دارد و همانگونه كه از نامش پيداست نوعي از اقتصاد است كه در برابر تهديدات و تحريم‌هاي همه جانبه دشمن از خود مقاومت نشان داده و با اقتصاد رياضتي هيچ وجه تشابهي ندارد .

با تعريفي كه از اقتصاد مقاومتي ارائه شد محورهايي كه مي‌تواند به عنوان محورهاي اصلي اقتصاد مقاومتي مطرح شود عبارتند از :

 • دانشي بودن :

اقتصاد مقاومتي يكي از علوم زيرمجموعه علوم انساني است كه در مجموعه علوم اقتصادي قرار داشته و فرصت مطالعاتي عميق و بزرگي براي دانشمندان و محققين به ارمغان آورده تا با نظريه پردازي و كشف عوامل و عناصر اصلي آن بتوان حماسه اقتصادي را به قول رهبر معظم انقلاب رقم زد .

 • بنياني بودن ساختار اقتصاد مقاومتي :

با توجه به اينكه مخاطبين اصلي اين نوع اقتصاد اجتماع و آحاد مردم يك جامعه مي‌باشند و بر مبناي خلاقيت و نو‌آوري طرح ريزي شده لذا دانش بنيان مي‌باشد . در واقع خواست و اراده يك ملت در پيادسازي آن با شيوه‌هاي نوين، و قدرت تفكر نقش كليد و ركن اصلي مي‌باشد .

 • پويايي :

زنده و فعال بودن اقتصاد مقاومتي وجه تمايز آن با اقتصاد رياضتي مي‌باشد كه در آن بجاي سختي‌ دادن به اقتصاد يك جامعه تكيه بر خودكفايي، توليد ملي، اصلاح سبك زندگي و … مي‌باشد .

 • پرهيز از مصرف گرايي و ترغيب صلاح الگوي مصرف :

يكي از ويژگي‌هاي اصلي اين نوع اقتصاد درمان بيماري مصرف گرايي مفرط است كه نوعاً كشورهاي كمتر توسعه يافته با آن دست به گريبان هستند و اين مهم مستلزم فرهنگ‌سازي و همت و اراده ملي است .

 • خروج از اتكاي به فروش نفت و خام فروشي :

وابستگي اقتصاد به فروش منابع زيرزميني و خام فروشي هرچند درآمد خوبي را به همراه دارد اما تمام شدن اين منبع الهي و تفكر براي نسل آينده هر ذهني را براي خروج از اين وضعيت آماده مي‌كند و از سوي ديگر پولي كه از اين راه بدست مي‌آيد به دليل اينكه پول پر قدرت بوده و توليدي در قبال آن صورت نگرفته لذا با بالا رفتن توان مالي افراد و كمبود كالا تورم و گراني را به ارمغان خواهد آورد همچنين شاهد هستيم كه با ارزان شدن نفت توسط يك كشور آسيايي مثل عربستان كه با سياست‌هاي آمريكا و انگليس كاملا همراه و همسو مي‌باشد خسارات هنگفتي بر اقتصاد مملكت ما وارد كرد كه كسري بودجه مزمن يكي از اين مشكلات است . بنابر اين براي برون رفت از اين وضعيت كه همواره مورد تاكيد حضرت امام (‌ره) و مقام رهبري عزيزمان بوده و هست ، سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي‌ مي‌تواند راهگشاي خوبي باشد .

 • نقش متقابل دولت و مردم :

دولت محترم با حمايت از اقتصاد ( اشتغال زايي، مهارتورم، تثبيت نرخ ارز، ثبات قيمت‌ها، چابك‌سازي دولت و … ) و مردم عزيز ايران اسلامي با اجراي فرامين رهبري،‌ فرهنگ سازي،‌ ممارست و پافشاري در راه پياده سازي الگوهاي اقتصاد مقاومتي، پرهيز از تجمل‌گرايي، حمايت از توليد داخلي، پرهيز از استفاده محصولات خارجي، كسب روزي حلال، اصلاح سبك زندگي اسلامي و ايراني و… مي‌توانند نقش بسزايي در حمايت از يكديگر و نهايتاً عملياتي كردن و پياده سازي الگوهاي اقتصاد مقاومتي داشته باشند .

 • فناوري و تكنولوژي :

استفاده از فناروي اطلاعات و ارتباطات نوين و تكنولوژي كارآمد هم مي‌تواند با كمك به همه بخش‌ها به ويژه توليد ملي و ارتقاي بهره‌وري نقش مهمي را ايفا نمايد .

چالش‌هاي اقتصاد مقاومتي :‌

هر موضوع كلاني در سطح ملي و فرا ملي همواره با چالش‌هايي روبرو مي‌باشد كه اقتصاد مقاومتي نيز به زعم نگارنده مي‌تواند با چالش‌هاي ذيل توام باشد و براي گذر از آن محققين و انديشمندان حوزه اقتصاد بايستي در مسير مطالعات و تهيه نقشه راه همواره اين چالش‌ها را مد نظر داشته و با اصول علمي، شرايط منطقه‌اي و ژئوپليتيك راه حل منطقي طراحي نمايند .

 • تورم همراه با ركود (Stiflasion )
 • توسعه بي رويه بخش دولتي و عدم توجه به رشد بخش خصوصي ( اصل 44 قانون اساسي )
 • كسري‌هاي بودجه مزمن
 • اتكاي به خام فروشي
 • نظام ناكارآمد مالياتي و درآمدهاي عمومي
 • مصرف‌گرايي مفرط و تجمل گرايي
 • مشكلات اشتغال و ازدواج جوانان و فقر
 • فساد اخلاقي، اداري و …
 • واردات بي‌رويه و عدم توجه كافي به رشد صادرات كشور
 • عدم اصلاح فرهنگ و غرب زدگي

نتيجه‌گيري :

هميشه تحريم‌ها يك تهديد به حساب نمي‌آيند بلكه مي‌توان با اجراي درست، هدفمند و تلاش مضاعف يك تهديد را به فرصت تبديل نمود و آنطور كه از كلام مقام عظماي ولايت ( دامت حفاظاته ) برداشت مي‌شود، چنانچه الگوي اقتصاد مقاومتي درست پياده شود، آن وقت اگر به تهديد باشد ايران هم مي‌تواند تحريم كند .

پيشنهادات:

 • خروج از تروم و ركود با فعال سازي بخش خصوصي و توليد ملي
 • درمان كسري مزمن بودجه كشور با اصلاح ساختار مالياتي و خروج از اتكاي به خام فروشي در بودجه‌بندي
 • نطارت بر كارآمد بر بخش‌هاي دولتي و خصوصي با رويكرد ارتقاي اخلاق وسلامت اداري
 • ايجاد اشتغال براي جوانان با توجه به فعال نمودن بخش توليدات داخلي و جلوگيري از اتكا به واردات بي رويه كالا
 • تاكيد بر صادرات و افزايش توليد ناخالص ملي ( GNP)
 • تلاش همه‌ جانبه براي افزايش بهره وري منابع
 • همسويي همه دستگاه‌ها براي پياده سازي الگوي اقتصاد مقاومتي با پشتيباني و مشاركت آحاد مردم شريف ايران

منابع :

 • بيانات مقام معظم رهبري در ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي 30/11/1392
 • مطالب عنوان شده در همايش ملي اقتصاد دانش بنيان 29/11/1393
 • سايت آفتاب 27/6/1391
 • روزنامه ملت : مقاومت اقتصادي از رهگذر اقتصاد مقاومتي 18/6/1391
 • خبرگزاري فارس 9/5/1391
 • روزنامه دنياي اقتصاد شماره 2758 مورخ 4/7/1390
 • مصاحبه تلويزيوني دكتر نادران نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي بهمن 1393
 • سايت مازندران 25/7/1388

 

عليرضا ظفرپور

                                                                     1/2/94

 

 

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 41 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۴۱
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

حسینی شنبه , ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۴

به به جناب اقای ظفرپور
حول و حوش انتخابات که میشه شما رو زیاد زیارت میکنیم داداش خودت چطوری ستادها رو راه اندازی کردی
خسته نباشی

همشهری شنبه , ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۲۳:۵۱

برادر ارجمند جناب آقای ظفرپور
باسلام وخسته نباشید انصافا مقاله جالب به روز و پرمحتوایی بود امیدوارم مورد توحه مسئو لین عزیز بوده باشد ازخداوند متعال توفیق روزافزون برای جنابعالی آرزومندم منتظر مقالات جدید شما هستیم.

آقا پور علیشاهی یکشنبه , ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰:۱۸

خود گویی و خود خندی
عجب مرد هنرمندی
ایندفعه دوستمون یادش نبود هماهنگی کنه که بیان به به چه چه راه بندازن و هی مثبت بدن

ارادتمند استاد آقاپور یکشنبه , ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۸

انصافا بیت را عالی آمدین استاد بالخره هرچی باشه جناب ظفرپور هم از دوستان جبهه …. و چهره خاص شهرستان و…شناس و همه فن حریف ایران هستند ولیکن اینبار از ظفر خبری نیست و دیگر دوران تدبیر و امید است نه ……,….,….

مهدي نوذري دوشنبه , ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۳

دروود بر جناب اقاي ظفرپور
ولايت مداري شما در تك تك جملات بالا قابل رويت و مشاهده است
خدا به شما خير دهد
يا علي

آقاپور علیشاهی دوشنبه , ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۲۲:۵۶

ولایت مدار که هممون هستیم
تخصص و برنامه لازمه
باید قبول کنیم که دوران انتخابهای قبیله ای و طایفه ای گذشته است
دوران انتخاب واقعی است و تکیه بر جملات عامه پسند دیگر خریداری ندارد
مثبت دهندگان این آقا چرا فعال نیستن پس؟

تسوج دوشنبه , ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۲۳:۲۷

بله دوره انتخابهای قبیله ای و طایفه ای گذشته باید به کسی رای بدهیم که تو انتخابات قبلی جمله کاملا علمی و تخصصی (همانطور که تو نونوایی ها صف جداگانه دارن و بدون نوبت کارشون راه میفته الانم که 10 تا مرد ثبت نام کرده و یه زن باید این زن رو نماینده مجلس کنیم که حق تقدم داره) رو گفته احسنت

سجاد سه شنبه , ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰:۱۲

اولا لطفا به احساسات خود غلبه کنید .منظور شما ازانتخابات واقعی چیه؟ اگه همون کارهای دوره قبلی جنابعالی باشه که دور از واقعیته
دوما ولایت مداری که به زبان گفتن نیست بایدعملا ولایت مدارباشی
باولایت زنده ایم تازنده ایم رزمنده ایم

میلاد سه شنبه , ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰:۳۶

باسلام جناب آقای ظفرپور
مطالب جالبی بود خسته نباشید متشکرم

عباسی سه شنبه , ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۰

سلام و درود بر اقای ظفرپور
واقعا از نوشته هایتان لذت بردیم ،بنده شخصا طرفدار مقالات شما هستم ، امیدواریم با موفقیت های بیشتر پا بر عرصه انتخابات گذاشته و شاهد پیروزی شما باشیم /امیدواریم صحبتهای بعضی از اقایون که نگاه منفی به این موضوع دارند تاثیری در کارکرد جنابعالی نداشته باشد

zahra سه شنبه , ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۰

سلام و خسته نباشید خدمت جنابعالی
منم با صحبتهای خانم عباسی کاملا موافق هستم بنده هم به نوبه خود از هر تلاشی به جنابعالی دریغ نمکینیم
و دعای خیر بدرقه راهتان

ارادتمند استاد آقاپور سه شنبه , ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۱

به نظر میرسد که باید ولایت مداری را برگه یا دستاویزی برای اهداف شخصی و یگران نکنیم.همه ما ایرانی هستیم و حضور در انتخابات یعنی لبک به ولایت و جمهوریت واسلامیت نظام پس خواهش میکنم برای تخریب امثال استاد آقاپور و انسانهای برنامه دار از ولایت خرج نکنیم واگر نقدی به گفتارشان داریم عالمانه بیان کنیم والا اینکه یک جمله مزاح ایشان را بخواهیم دستاویز تخریب یا عدم ولایتمداری ایشان بکنیم جای بسی تاسف است.از طرفی به نظرم هرکس باید به اندازه رای هایش حرف بزند و در این مورد حق با خانم آقاپور است و انتخابات گزینشی و قبیله ای تاریخ مصرفی در بین جوامع امروزی و شهرستان ما ندارد و تجربه دوره قبل برای هفت نسل شهرستان کافیست.

غلام سه شنبه , ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۵

کسی که ادعای نمایندگی یک شهرستان را دارد نباید در یک جمع عمومی چنان جمله ای حتی به مزاح بگوید که بعدا دستاویز تخریب شود

شبسترنیوز سه شنبه , ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۲

با سلام دوست عزیز اون نظر رو فکر نکنم خانم آقاپور گذاشته باشن

به دنبال حقیقت یکشنبه , ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۲۱:۵۹

با سلام و احترام،هر فردی که علم ودانش را معیار سنجش درستی یا نادرستی مطلبی می داند و علم،آگاهی و دانش را بالاتر از هر غرض،کینه و تعصبی قبول دارد،اعتقادات،افکار ،اندیشه ها،گفته ها و نظراتش نیز باید بر اساس منطق علمی و دانش باشد،نقد و کارشناسی مطلب ارائه شده ی آقای ظفرپور را بر عهده ی کارشناسان امر می گذارم(البته بنده ی حقیر لیسانسه اقتصاد و دانشجوی ترمه آخر کارشناسی ارشد مدیریت MBA هستم ولی الان حرفم یک چیز دیگرست)،از کاربران عزیز،محترم ،آگاه و با دانش چند سوال دارم:چند درصد از نظراته ارائه شده ی نظر دهندگان کار شناسی شده است؟آیا در ارائه ی نظر ،شخص گوینده را ملاک قرار داده ایم یا صحبت هایش را؟در گفتنه نظراتمان،هدف ارائه ی نظر صحیح و کمک به ارتقای سطح علمی و پیشرفته جامعه بوده یا تخریب شخصی که فقط مطلبی تخصصی ارائه داده است؟آیا در انتقاد ،مطلبه ارائه شده را مد نظر قرار داده ایم یا اختلاف در اعتقادات قومی،محلی،حزبی و سیاسی را؟آیا با این نظراته جناحی – حزبی ـ تعصبی در مورد یک مطلب علمی ـ تخصصی می توان به پیشرفت رسید؟آیا اسلام اینگونه سفارش کرده است یا قرآن؟آیا مسیحیان و یهودیان اینگونه می گویند؟یا کشور های پیشرفته در علم و فناوری،با اینگونه نظرات به پیشرفت رسیده اند؟تا کی باید با یک سری تفکراته تعصبی و عهد بوقی نظراته تخصصی افراد کارشناس را اینگونه بکوبیم؟تا کی باید به جای ادبیاته منطقی و علمی در نقد و نظر،شاهد ادبیاته چاله میدانی و توهین آمیز باشیم؟این است منطق ما؟این است فکری که تا به حال زندگی و سرنوشت ما را رقم زده است؟این است تفکری که زندگی، سرنوشت و آینده ی ما را رقم خواهد زد؟
(( آنچه را می دانیم سودمان نمی بخشد و آنچه را نمی دانیم نمی پرسیم واز بدبختی کوبنده ای که فرود خواهد آمد بیم نداریم ))
××حضرت علی ( ع)،خطبه ی ۳۲ نهج البلاغه××
شکر فروش که عمرش دراز باد،چرا×××××××تفقدی نکند طوطی شکر خارا
غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل×××××××که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را
××حافظ××

َAkbar سه شنبه , ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۳

سلاااام به دوست گرام و همراه بنده
مثل همیشه از مقالاتتان لذت بردیم و از بعضی از دوستان خواهشمندیم نگاه منفی گرایانه شان را به این موضوع از بین ببرند
شما شایسته این انتخابات خواهید بود
حق یارتان

نکته سنج سه شنبه , ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۸

در پاسخzahraباید بگم شما از کجا میدونین عباسی خانمه یا آقا!!!؟؟؟ نکنه یک نفرین که با دواسم نظر میدین ای شلوخ

مجتبی چهارشنبه , ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰:۰۷

باسلام به نظردهندگان گرامی
به نظرمن به جای نظر دادن بی مورد ، به اصل مطالب عمقی فکرکنیم ونهایتا آن راسرلوحه برنامه های خود قرار دهیم .درضمن ازنویسنده مقاله جناب آقای ظفرپور سپاسگزارم. ازجمله مقاله های موردنیاز جامعه هستند خواهشمندم به کار فرهنگی خود ادامه دهید .
قدر زر زرگر بداند قدر گوهر گوهری …
باسپاس فراوان ارادتمندم .مجتبی

mehdi چهارشنبه , ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰:۳۳

آقا مجتبی زیاد تو عمقش نرو که یوقت غرق میشیا داداش

اسماعیل چهارشنبه , ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۲

جناب آقای ظفر پور مقاله ارسالی تان را مطالعه کردم از این که وقت گذاشته بودید و مقاله ای علمی قابل قبولی را ارایه کرده بودید جای بسی قدردانی است . اما به نظر می رسد که در برخی نظرات ؛ دوستان عزیز به جای اینکه نقد و انتقادی نسبت به مقاله تان ارسال نمایند ، صرفا” بر اساس برداشت های سطحی و گاها” عدم شناخت شخصیت جنابعالی مطالبی را مطرح کرده اند که به بنظر اینجانب نمی توان نظرات ایشان را به اجتماع مردم فهیم شبستر تعمیم داد. امیدوارم روزی برسد که ما با افزایش دانش و توانایی خود به نقطه ای از کمال علم برسیم تا بتوانیم بدور از مسایل حاشیه ای نقطه نظرات خود را صرفا” در رابطه با مقالات و موضوعات مربوطه بیان داشته و با تحلیلی که ارایه می دهیم آنرا به نقد بکشیم. از اینکه وقت تان را صرف خواندن نظر اینجانب گذاشتید کمال تشکر و سپاسگذاری را دارم

ارادتمند استاد آقاپور چهارشنبه , ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۸:۱۷

جناب اسماعیل خان!مقاله علمی شامل چکیده ، واژگان کلیدی، مقدمه شامل پیشینه تحقیق و لزوم آن و نهایتا متن اصلی یا مطلب اصلی و در پایان فهرست منابع ومآخذ است. یا مقاله علمی نخوانده اید و یا برداشتتان از مقاله علمی سطحی است و یاد آور مصرع حافظ که میگوید: یا نامه نمیخوانی ، یا راه نمیدانی.
پس لطفا یادداشت روزنامه ای از اینور و آن ور جمع شده را نگید مقاله علمی که به علم توهین میشود. تشکر

ابریشمی چهارشنبه , ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۹:۰۵

با سلام خدمت بردار بزرگوار جناب مهندس ظفرپور.ضمن ارج نهادن به مقالات حضرت عالی ،دانش وکمالات شما نیاز به تعریف ندارد و اکثر کسانی که شمارو می شناسند به این امر آگاهند،انشااله در راستای اهداف مقدس نظام اسلامی ثابت قدم بوده ودر عینیت بخشیدن به اهداف والای حضرت امام خامنه ایی وشهداءهمچنان کوشا باشید.از خداوند ممنان برای حضرت عالی ارزوی توفیق وپیروزی دارم.

صالحی چهارشنبه , ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۲۳:۴۵

با سلام و تشکر از مدیریت محترم سایت به جهت استفاده از مقالات کارشناسی
منتظر مقالات ارزشمند دیگر در راستای تبیین نظرات مقام معظم رهبری هستیم.
همچنین تشکر ویژه از برادر بسیجی جناب آقای مهندس ظفرپور
انشاءالله موفق باشید.

naghavi پنج شنبه , ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰:۰۴

باسلام وخداقوت به مهندس ظفرپور
وابراز تاسف از اینکه هرکسی بدون هیچ دانشی . فقط با تکیه بر غرض شخصی ، نظریه پردازی میکنه.به قول مولا علی چون غرض در کلام باشد تدبیر خاموش میشود.پس خواهشا بی تدبیر نقد نکنیم
با آرزوی سربلندی به تمام خادمان خوش نیت انقلاب

مجتبی پنج شنبه , ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰:۴۰

جناب آقای به اصطلاح اردتمند استاد آقاپور خداکنه استادجناتبعالی مثل شما عقده ای نباشه والا اینجوری خدا میدونه اخرش چه میشه یه کاندید یامدیر باید صعه صدر وظرفیت بالایی داشته باشه .
درضمن نظرهای منفی یادت نره ویه زره هم درمورد مقاله نویسی مطالعه کن معلومه ازمهندس ظفرپور خیلی کینه داری . واقعا متاسفم برات

شبسترنیوز پنج شنبه , ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰:۴۱

دوست عزیز باید تذکر بدم که فکر کنم نظرات بالایی مربوط به خانم آقاپور نیست.

پاسخ مجتبی پنج شنبه , ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰:۵۰

آقا مجتبی از دانش بالای شما همین بس که در دوسطر ی سه تا غلط اساسی داری در حد تیم ملی و باید بگویم جنابعالی و کاندیدا و درنهایت ذره صحیح استو باید برگردین درسهای ابتدایی را مرور کنین. اتفاقا حق با اون ارادتمند است و مقاله شرایطی دارد و هرنوشته را نمیشود بنام مقاله مطرح کرد. مطلب آقای ظفرپور در حد یادداشت روزنامه ای است نه مقاله.

سپهری پنج شنبه , ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۹

مقاله ی جالبی بود و جالب تر از آن نظرات دوستان و همچنین امتیازاتی که به نظرات داده شده. نظر شخصی ام اینست که اکثر این نظرات ، حاوی نقد یا حمایت از نویسنده است نه خود مطلب !
در همین سایت افراد دیگری هم مطالبی ارائه میدهند که چنین حساسیتی ایجاد نمیکند . شاید به این دلیل که آقای ظفر پور کاندیدای انتخابات بوده اند . هر چند که شنیدن صدای مخالف و موافق از ویژکیهای انکار ناپذیر یک نویسنده است و اگر چنین نبود مانند تریبون های یکطرفه ای که متکلم وحده صحبت کند و نقدی را برنتابد ، اثری هم نخواهد داشت اما کدام یک از دوستان این مقاله را با دقت خوانده اند؟ آیا اینکه چند سال پشت سر هم ، نامگذاری سال به اقتصاد ربط داشته است بهانه و انگیزه خوبی نیست تا هر کس که در این مورد تخصص و سر رشته ای دارد و راهکاری به ذهنش می رسد ارائه دهد؟
دوستانی که انتقاد کرده اند که این مطلب کپی شده است ، خصوصیات مقاله ندارد ، یا حتی نویسنده را متهم میکنند که هدفش صرفا تبلیغاتی است اگر ممکن است دقیقا بفرمایند که آیا مطالب نوشته شده درست است یا اشتباه و اگر اشتباه است ، درست آن کدام است و سوای نظر از نویسنده مطلب ، نظر کلی شان در مورد راهکارهای اقتصادی مطرح شده چیست؟ چون حتی اگر نظر منتقدین را هم ارجح بدانیم ، این مطلب را نمیتوانیم انکار کنیم که نویسنده مطلب ، دانش آموخته رشته اقتصاد است و چه کاندید انتخابات باشد چه نباشد ، سالهای عمرش را در راه آموختن مطالبی صرف کرده که ماحصل آن در این مقاله قابل مشاهده است .
شاید اکثر ناهنجاریهای اجتماعی به این دلیل صورت میگیرد که حس طرفداری یا تخریب یک شخص آنچنان بر ذهن و فکر ما غلبه میکند که مجالی برای اندیشیدن به اصل ماجرا نمیدهد؟ مشخص است که میزان امتیازات مثبت و منفی به نظرات ابدا منطقی نیست و رشدی یکطرفه دارد.
قصد دفاع از منتقدین و طرفداران آقای ظفر پور را ندارم . اما نوشتن مطلب در مورد مهمترین دغدغه کشور ، به هر قصدی که باشد حرکتی مثبت است و درخور توجه . شاید شکستهای اقتصادی که حاصل آزمون و خطای مدیران اجرایی است ، یکی از دلائلش عدم وجود تفکر صحیح و کارشناسی شده است ، چون میدانیم که اقدام بدون بینش فقط وقت تلف کردن است و پایه اساسی بینش تفکر و ارائه راهکار است.
هر چند که شیرینی انتخابات و لازمه انتخابات سالم نیز در همین حمایتها و نقد ها نهفته است اما علاوه بر این بهتر است کمی نیز به خود مطلب نوشته شده توجه کنیم و درست ونادرست بودن مولفه های مطرح شده در نوشته را نقد کنیم که انشاءالله در کنا تلاش برای نماینده اصلح ، شاید بشود قدمی هر چند کوچک برای اقتصاد نحیف کشورمان برداریم.

طناز پنج شنبه , ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۲۳:۵۹

در پاسخ آقا یا خانم سپهری یاد اون حرف مشهور افتادم: یک نکته از مادر عروووووووووووووس.

امیرعلی جمعه , ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱:۱۱

باسلام برخانم یا آقای سپهری که جان کلام رابه وافع وانصاف و بانگرشی کاملا منطقی بیان نمودید واقعا حق باشماست
درموقعیتی که دشمنان ما میخان با ازبین بردن فرهنگ اصیل ایرانی وبا تحریم های ظالمانه مارابه زانو درآورند شایسته است که راهکارهای برون رفت از ان وظیفه همه ماست که جا دارد از جناب آقای ظفرپور کمال تشکر داشته باشیم

یه نفر یکشنبه , ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۴

سلام آقای ظفرپور با آقای قرصی هماهنگ شده اید تا سخنرانی های شما را انجام دهد باهاش قرداد بستید؟

قاسمي دوشنبه , ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۳

اينهمه هجمه و كامنت منفي كه من ميبينم زير مطلب آقاي ظفرپور نشاندهنده اينه كه ايشون قوي و محكم به عرصه وارد شدن و لرزه بر اندام رقبا افتاده وگرنه دليل نداره زير يك مقاله راجع به اقتصاد هر نقدي بنويسن غير از نقد واقعي…. آقاي ظفرپور موفق باشيد اميدوارم همينطور محكم و پابرجا ادامه بديد

سجاد دوشنبه , ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۲۳:۳۷

حق با شماست آقای قاسمی بجای نظردادن به اصل مطلب حاشیه پردازی میکنن / یاشاسین مهندس

صالحی سه شنبه , ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۵

بسمه تعالی
حضرت امیر (ع) در حدیثی می فرمایند:<>نگاه کنید ببینید چه مطلبی گفته می شود نه اینکه چه کسی آنرا میگوید.
بعضی از دوستان محترم توجه داشته باشند که بدون خواندن مطلب (که انصافا مقاله ای کارشناسی شده میباشد) اظهار نظر منفی فرموده اند.
و اگر احیانا این اظهار نظرها در انتخاب بعضی دخیل باشد مطمنا فردای قیامت باید پاسخگو باشند, هر چند که مردم منطقه (فرهنگی -آگاه و فهیم) میباشند.
باتشکر از آقای مهندس ظفرپور و مقاله ارزشمند جنابعالی(مفق و مؤید باشید)

روزگار شنبه , ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۲۲:۳۸

با سلام
مطالب درج شده چه نامشو مقاله بزاریم وچه ….؛هم از نظر علمی خوب بود و هم از نظر تذکر برای معاندین و چوب لای چرخ گذاران
نظام

انشالله که همگی دست در دست هم دهیم میهن خویش کنیم آباد

شناس یکشنبه , ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۲۲:۱۴

همه ولایت مدار هستیم ولی در حد قانون اساسی بیشتر از آن افراط گرانی هستند که دکان ولایتمداری باز کرده اند که مورد تایید خود آقا هم نیست. نمونه اش رو در پیام خوشامدگویی هواپیمایی شاهد بودیم.
آقای ظفرپور درین دوره ظفر با شماست منتظر حضور پر رنگ شما هستیم .

ناشناس سه شنبه , ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۷:۳۱

سلام اقای ظفر پور می خواهید نماینده باشید باید چند جلسه در کلاس ها سخنرانی شرکت کنید . نماینده باید بیان داشته باشد اگر بدون بیان باشد به چه درد مردم میخورد بیان نباشد چه طور مشکلات مردم عزیز و فرهنگی شهرستان را بیان کند.

ناشناس پنج شنبه , ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۸

یاشاسین اقای ظفرپور

اکبر دوشنبه , ۴ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۲:۲۷

با سلام ودرود برجناب اقای ظفرپور باز هم ازاینکه مخلصانه به فکر منطقه هستید خیلی ممنون هستیم.

سوری دوشنبه , ۴ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۲:۴۸

سلام اقای ظفرپور ازپشتکارواراده جنابعالی همه خوشحالیم پیروزوموفق باشید

سوری دوشنبه , ۴ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۲:۵۹

سلام وخدا قوت جناب اقای ظفرپور از اینکه دلسوزانه و با اراده فعال هستیدخوشحالیم موفق و پیروز باشید.