🎬 موشن گرافی | ویژه روز خبرنگار

🎬 موشن گرافی | ویژه روز خبرنگار

💐 هدیه ویژه ما به تمامی #خبرنگاران عزیز که همواره در پشت صحنه انتشار اخبار داغ و سالم، در حال تکاپو هستند | روز خبرنگار مبارک ⚠️ این موشن رو برای دوستان خبرنگارتون بفرستید…