میثم موسایی استاد اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص اجرای گام پنجم کاهش تعهدات برجامی و تاثیر اقتصادی خروج ایران از برجام اظهار کرد: اجرای این گام‌ها و محدودیت‌های اخیر هیچ تاثیر منفی بر اقتصاد ایران ندارد. اقتصاد ما در نوسان است و وقایع اخیر هم به آن اضافه شده است. مردم ما هم به این شرایط عادت کرده‌اند. تنها کاری که دولت باید پیگیر اجرای واقعی آن باشد، اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: آمریکا دیگر توان بیشتری برای فشار به اقتصاد ایران ندارد و با خروج از برجام نباید منتظر اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران باشیم.