مروری بر شبهات ایجادشده در زلزله خوی

مروری بر شبهات ایجادشده در زلزله خوی

متخصص ژئوفیزیک زلزله‌شناسی با توجه به زلزله اخیر خوی و شبهات مطرح‌شده گفت: مسئله مهم در ایجاد خرابی بر اثر جنبش ناشی از زلزله، شتاب ثبت‌شده در محل سازه است.

گنج فولکلور آذربایجان

گنج فولکلور آذربایجان

استاد مجازی از اندیشمندان فرزانه معاصر آذربایجان بوده که درباره فولکلور آذربایجان تحقیقات گسترد‌ه‌ای داشته است.

کتاب آذربایجان ترجمه شد

کتاب آذربایجان ترجمه شد

کتاب آذربایجان (ساختار اداری ـ سیاسی و اوضاع جغرافیایی) از سوی عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر ترجمه شد.