فرماندار شبستر و ایام فاطمیه

فرماندار شبستر و ایام فاطمیه

فرماندار شبستر در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان، به ایراد سخنانی در خصوص ایام فاطمیه مینماید . متعاقب این اظهارات برخی سوء تفاهم ها نیز بروز میکند و کار به طرح موضوع در نماز جمعه و افکار عمومی میکشد.

مسئولین برای رسیدن به عدالت واقعی تلاش کنند

مسئولین برای رسیدن به عدالت واقعی تلاش کنند

امام جمعه شبستر گفت:مسئولین باید دقت نمایند که نباید چنین باشد که برخی ها در جامعه از ثروتهای آنچنانی استفاده نمایند و برخی ها نیر نان شب را نداشته باشند و باید برای رسیدن به عدالت واقعی تلاش نمائیم.

ادعای هک برخی سایت های داخلی

ادعای هک برخی سایت های داخلی

یک گروه هکری که هویت اصلی آنها هنوز مشخص نیست ادعا کرده برخی سایت های داخلی کشور را مورد حمله سایبری قرار داده است.

باید به اصل خود یعنی انقلابی گری،برگردیم

باید به اصل خود یعنی انقلابی گری،برگردیم

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: اصل انقلابی گری چیزی جز مرام امام راحل نیست و روحیه انقلابی گری موجب می شود درگیر تشریفات و تجمل نشویم و با روحیه جهادی و بسیجی در عرصه امدادگری فعالیت کرده و در خدمت ولی نعمتانمان باشیم.

Problem Solving Paper-Writing Methods

Problem Solving Paper-Writing Methods

If you choose to pay to compose article constantly prepared to assist you! It’s exceptionally simple to cover documents. You must publish an essay in time, after all. Preferably, you wish to get documents affordable and safe. Extremely affordable article creating providers may be your initial alert your paper is going to be composed by

دولتمردان و مسئولان،رهنمودهای رهبر انقلاب را جدی بگیرند

دولتمردان و مسئولان،رهنمودهای رهبر انقلاب را جدی بگیرند

سناریوهای پوشالی و عملیات روانی ایادی استکبار و اذناب داخلی در راه اندازی اغتشاش و آشوب با استفاده از احساسات پاک و مطالبات به حق مردم آب در هاون کوبیدن است و مشکلات ملت و دولت ایران مربوط به خود نظام و داخل نظام بوده و استکبار جهانی کورخوانده است.

How to Submit a Study Report

How to Submit a Study Report

If they heat up than they might harm principal elements of computer which can be expensive and certainly will cost additional, and are amazingly high-priced. Don’t forget to establish applications which are additional you are likely to need. The intelligent types include computer plasmas in addition to practical understanding of all subjects. These languages are

How exactly to Overcome Deficiencies In Educational Assurance

How exactly to Overcome Deficiencies In Educational Assurance

Because you wish to understand the best way to enhance essay writing skills, you should understand 1 thing you happen to be needing a lot of practice to perfect any new thing that you simply’ve discovered. There are quite a few extra ways that one may utilize to boost their writing abilities. One specific sure

How-to Develop a Questionnaire for Investigation

How-to Develop a Questionnaire for Investigation

An article by what makes a fantastic action movie can maybe be formed efficiently applying a division product. Among the most crucial skills you might discover and produce during your college years is writing, expressly article composing. When you’re writing an article for a course you may first have to ascertain the approach that you

How to Boost Your Writing Skills

How to Boost Your Writing Skills

An expert educational or technical writer desires just a few typical word styles to produce simple -to- understand writing. A well composed expository article uses the mix of truthful data, info and instances about the topic. Informal creating can have short sentences. You should practice writing essay strategies. You are going to be competent enough