احیای تفکر اسلامی

احیای تفکر اسلامی

به گزارش شبستر خبر، محمدهلال اسماعیل زاده در تحلیل کتاب احیای تفکر اسلامی اثر استاد شهیدمرتضی مطهری نوشت: شما را به تقواى الهى و اندیشیدنِ همیشگى سفارش مى‌کنم؛ زیرا که اندیشیدن پدر و مادر همه خوبی‌هاست ( امام حسن مجتبی علیه السلام). تفکُّر وتعقُّل بمعنای «بکار گرفتن نیروی عقل و اندیشه برای امور مثمر ثمر