مواد مخدر، معضلی علیه بشریت

مواد مخدر، معضلی علیه بشریت

امروزه در کنار سه بحران جهانی ( فقر، نابودی محیط زیست و تهدیدات هسته‌ای) موضوع مواد مخدر و روان‌گردان‌ها به عنوان بحران چهارم و بزرگترین شوک هزاره سوم سبب گردیده و بالغ بر ۱۷۰ کشور در جهان با این معضل دست و پنجه نرم ‌کنند.