سردار سلیمانی متعلق به جهان اسلام است/روحیه حماسه و فداکاری با شهادت سردار سلیمانی زنده شد/اجرای طرح “شهید سلیمانی” باعث کاهش آمار کرونا در شهرستان شد

سردار سلیمانی متعلق به جهان اسلام است/روحیه حماسه و فداکاری با شهادت سردار سلیمانی زنده شد/اجرای طرح “شهید سلیمانی” باعث کاهش آمار کرونا در شهرستان شد

فرمانده سپاه شبستر با اشاره به اجرای طرح شهید سلیمانی گفت: مدیریت و کنترل ویروس کرونا با همکاری بسیج و وزارت بهداشت که به نام طرح شهید سلیمانی نامگذاری شده است مرگ و میرهای ناشی از این بیماری را کاهش داد.

دولتمردان و مسئولان،رهنمودهای رهبر انقلاب را جدی بگیرند

دولتمردان و مسئولان،رهنمودهای رهبر انقلاب را جدی بگیرند

سناریوهای پوشالی و عملیات روانی ایادی استکبار و اذناب داخلی در راه اندازی اغتشاش و آشوب با استفاده از احساسات پاک و مطالبات به حق مردم آب در هاون کوبیدن است و مشکلات ملت و دولت ایران مربوط به خود نظام و داخل نظام بوده و استکبار جهانی کورخوانده است.