عملکرد تامین اجتماعی شعبه شبستر

عملکرد تامین اجتماعی شعبه شبستر

به گزارش شبسترخبر،وحید آدمی رئیس شعبه تامین اجتماعی شبستر با عرض تبریک  هفته تأمین اجتماعی خدمت بیمه شدگان ، مستمری بگیران و کارفرمایان گفت: اینجانب  به عنوان مسئول شعبه شبستر بر خود وظیفه میدانم تا آماری از عملکرد تأمین اجتماعی شعبه شبستر در سال ۱۴۰۱ را جهت آگاهی و اطلاع مردم شریف و فرهنگی شهرستان

تأمین اجتماعی شبستردر سال 93 تحولات خوبی داشت/ تأمین اجتماعی در جهت آسایش مردم تلاش می کند

تأمین اجتماعی شبستردر سال 93 تحولات خوبی داشت/ تأمین اجتماعی در جهت آسایش مردم تلاش می کند

محمدکاظمی بیرامی گفت:کلیه اصناف و کسبه می توانند با پرداخت حق بیمه تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند و اقشار مختلف مردم از جمله مشاغل آزاد،هنرمندان،زنان خانه دار و …نیز می توانند بدون ارائه پروانه کسب بیمه شوند.