از ارائه ۱۰۰ آمار از عملکرد یکساله تا گلایه از ساماندهی کودکان کار و فعالیت غیرقانونی موسسه خیریه

از ارائه ۱۰۰ آمار از عملکرد یکساله تا گلایه از ساماندهی کودکان کار و فعالیت غیرقانونی موسسه خیریه

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی گفت: نزدیک ۱۰ سال است که این موسسه بدون مجوز فعالیت دارد و در این خصوص نیز مکاتباتی با دادستان داشته ایم و معتقدیم این موسسه به صورت غیرقانونی فعالیت دارد و مشخص نیست این موسسه با نام خیریه به چه کسانی کمک می نماید.

تنهامرکز ترک اعتیاد بلند مدت شمالغرب در شهرستان شبستر/دست خیرین را در یاری رساندن به معتادان می طلبیم

تنهامرکز ترک اعتیاد بلند مدت شمالغرب در شهرستان شبستر/دست خیرین را در یاری رساندن به معتادان می طلبیم

رئیس اداره بهزیستی شبسترگفت: تنهایی نمی توان با این بلای خانمان سوز مقابله کرد و همه ادارات و نهاد ها باید دست به دست دهند تا شاهد این باشیم که در خانواده ها معتاد وجود نداشته باشد و بهزیستی دست خیرین را در یاری رساندن به معتادان و خانواده های آنها می طلبد تا معتادان با ترک کامل به خانواده هایشان برگردند.