مردم شبستر اولین قربانیان ریزگردهای نمکی دریاچه ارومیه

مردم شبستر اولین قربانیان ریزگردهای نمکی دریاچه ارومیه

به گزارش  پایگاه خبری شبسترنیوز، علی‌اشرف شبستری مشاور حقوق بین‌الملل سازمان محیط زیست امروز در نشست خبری تشریح پاسخ دبیرکل سازمان ملل به درخواست تشکل‌های غیردولتی زیست‌محیطی کشور مبنی بر آثار تحریم‌ها بر محیط زیست ایران، اظهارداشت: تحریم‌ها بر هوا و آلودگی آب اثر گذاشته است، بطوریکه بنزین استاندارد لازم را ندارد و موجب افزایش