شهرستان شبستر بیشتر از جمعیت منطقه ایجاد اشتغال کرده است/تولید روزانه هزار تن روغن در شهرستان شبستر

شهرستان شبستر بیشتر از جمعیت منطقه ایجاد اشتغال کرده است/تولید روزانه هزار تن روغن در شهرستان شبستر

رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی به اهمیت امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصادی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در طول سال‌های گذشته برخی از دستگاه ها ضوابط و بخش نامه‌های متعددی در حوزه کسب و کار صادر کرده اند.