شهید مطهری زمان شناس و تیزبین بود

شهید مطهری زمان شناس و تیزبین بود

مسئول نمایندگی ولی فقیه درسپاه عاشورا گفت:استاد مطهری نه تنها به خرافه زدایی و جداسازی پیرایه های دروغین از آموزه های دینی می پرداخت، بلکه فرهنگ بان تیزبینی بود.؛