تربیت ۷۵ هرس کار ماهر درختان میوه در شبستر

تربیت ۷۵ هرس کار ماهر درختان میوه در شبستر

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شبستر گفت: دوره 10 روزه تربیت هرس کار ماهر درختان میوه‌های هسته‌دار با شرکت 75 کارآموز و با آموزش آخرین یافته‌های تئوری و عملی در این زمینه در شبستر برگزار شد. ؛