ایجاد خودروسازی سوم آذربایجان شرقی در شبستر

ایجاد خودروسازی سوم آذربایجان شرقی در شبستر

رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی با بیان این که در حال حاضر ۳۵ درصد قطعات خودرو در استان تولید می شود، گفت: با توجه به شرایط مناسب، شهرستان شبستر بهترین منطقه برای ایجاد خودروسازی سوم در استان است.