تصاویر/شورای فرهنگ عمومی شبستر

تصاویر/شورای فرهنگ عمومی شبستر

به گزارش خبرنگار شبسترنیوز،نشست شورای فرهنگ عمومی شبستر در محل دفتر امام جمعه شبستر برگزار شد. تصاویر از بهمن بهزاد/خبرنگار صداوسیما در شهرستان شبستر