بازدید معاون درمان وزارت بهداشت از بیمارستان فاطمیه شبستر

بازدید معاون درمان وزارت بهداشت از بیمارستان فاطمیه شبستر

در دور دوم سفرهای استانی رئیس جمهور به استان آذربایجان شرقی، دکتر سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت با حضور در شهرستان های مرند و شبستر از بخش های مختلف بیمارستان آیت الله کوه کمری مرند و بیمارستان فاطمیه شبستر بازدید کرد.