عملکرد تامین اجتماعی شعبه شبستر

عملکرد تامین اجتماعی شعبه شبستر

به گزارش شبسترخبر،وحید آدمی رئیس شعبه تامین اجتماعی شبستر با عرض تبریک  هفته تأمین اجتماعی خدمت بیمه شدگان ، مستمری بگیران و کارفرمایان گفت: اینجانب  به عنوان مسئول شعبه شبستر بر خود وظیفه میدانم تا آماری از عملکرد تأمین اجتماعی شعبه شبستر در سال ۱۴۰۱ را جهت آگاهی و اطلاع مردم شریف و فرهنگی شهرستان

خبرنگار صداوسیما در شهرستان شبستر

خبرنگار صداوسیما در شهرستان شبستر

مردم شهرستان شبستر می توانند جهت پیگیری مشکلات خود با بهمن بهزاد خبرنگار صداوسیما در شهرستان شبستر ارتباط مستقیم داشته باشند در شبکه های اجتماعی می توانید مشکلات خود را جهت پیگیری ارسال نمایید. ۰۹۱۴۹۷۱۶۵۶۸ ۰۹۱۴۴۷۱۶۵۶۸