چراغ دل؛ مروری بر زندگی و آثار شیخ محمود شبستری

چراغ دل؛ مروری بر زندگی و آثار شیخ محمود شبستری

سعدالدین محمودبن عبدالکریم یحیى شبسترى در نیمه دوم قرن هفتم هجرى در شبستر به دنیا آمد. ناحیه اَرْوَنَقْ و اَتراب که شبستر مرکز آن به شمار می‌رود، در شمال‏غربى تبریز و شمال دریاچه ارومیه قرار دارد. اطّلاعات ما از زندگى او بسیار اندک است و شرح احوال‏نویسان و مورّخان به کوتاهى هر چه تمام‏تر از