جهادگران بسیجی از رویش های انقلاب اسلامی هستند

جهادگران بسیجی از رویش های انقلاب اسلامی هستند

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شبستر با اشاره به حضور جهادی جوانان و نوجوانان بسیجی در احداث خانه های محروم گفت: گفت:اینان رویش های انقلاب هستند که بدون هیچ توقعی با علاقه و شوق بسیار در راستای محرومیت زدایی بدون مزد کار می کنند.