وضعیت رسیدگی به نانوایی های شبستر رضایت بخش نیست

وضعیت رسیدگی به نانوایی های شبستر رضایت بخش نیست

فرماندار شبستر به صورت  سرزده از تعدادی نانوایی های شبستر بازدید کرد. به گزارش پایگاه خبری شبسترنیوز سید سعید کاشانی در این بازدیدها نانوایی های شبستر را نابسامان ارزیابی کرده و اعلام کرد:وضعیت رسیدگی به نانوایی ها مورد رضایت نیست. کاشانی با بیان اینکه مردم شهرستان شبستر نان با کیفیت و مناسب می خواهند گفت

مسئولین شهرستان پاسخگوی سؤالات مردم خواهند بود

مسئولین شهرستان پاسخگوی سؤالات مردم خواهند بود

به گزارش پایگاه خبری شبسترنیوز ،سوالات و نکته نظرات مردمی شهرستان شبستر در خصوص مشکلات حوزه بهداشت و درمان شهرستان شبستر که از  پایگاه خبری شبسترنیوز و سایر سایت ها جمع آوری شده بود   جهت پاسخگویی مسئول محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان به آن دستگاه ارسال گردید. کاشانی  فرماندار شبستر  با بیان اینکه  “مدیر