دستگیری سارق خودرو در شبستر

دستگیری سارق خودرو در شبستر

به گزارش پایگاه خبری شبسترنیوز سارق خودرو در شبستر توسط پلیس این شهرستان دستگیر شد سرهنگ علی صفایی فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان شبستر در گفتگو با شبسترنیوز با اعلام این مطلب اظهار داشت با تلاش کاراگاهان پلیس آگاهی شبستر این سارق خوردو به همراه خوردرو  دستگیر شده و تحویل مقامات قضایی   شد. وی  ادامه داد: