ولایت فقیه استمرار خط انبیاء و اهل بیت است/ نماز جمعه برای همیشه خار چشمی برای دشمنان خواهد بود

ولایت فقیه استمرار خط انبیاء و اهل بیت است/ نماز جمعه برای همیشه خار چشمی برای دشمنان خواهد بود

امام جمعه شبسترگفت:خانه های ولایی و دیوار کشی ها قبل از اینکه در باغات ایجاد شوند باید جلوگیری می شد و اگر مسئولین می گویند مخفیانه ساخته شده این خود نقصی برای خود مسئولین است که خبردار نشده اند و باید اطلاع رسانی شده و آگاهی های لازم به مردم داده شود تا مردم متضرر نشوند.

اگرمسئولین عملی خلاف شرع انجام دهند از تریبون نمازجمعه مسائل را واضح خواهم گفت

اگرمسئولین عملی خلاف شرع انجام دهند از تریبون نمازجمعه مسائل را واضح خواهم گفت

به گزارش شبسترنیوز حجت الاسلام محمدزاده در نماز جمعه این هفته شبستر با تأکید بر داشتن تقوا گفت:انسان باید در شناخت دین بصیرت داشته باشد و کسی که تلاش می کند خانواده اش و جامعه را از گناه بازدارد ان شخص بالاترین خدمت را در حق خانواده و جامعه کرده است . وی ادامه داد:آثار

بمباران شیمیایی هیروشیما نمونه ای ازحقوق بشرآمریکایی است

بمباران شیمیایی هیروشیما نمونه ای ازحقوق بشرآمریکایی است

امام جمعه شبسترگفت:کارنامه سیاه آمریکا باید شناسانده شود و جنایت های مختلف آمریکا در هیروشیما،فلسطین ،غزه ،یمن،عراق و … نمونه ای از حقوق بشر آمریکایی است و تا جان داریم شعار «مرگ بر آمریکا»را با صدای بلند اعلام خواهیم کرد.

خانواده ها و مسئولین به بحث ازدواج جوانان توجه کنند/بزک کنندگان چهره کریه آمریکا اجنبی هستند

خانواده ها و مسئولین به بحث ازدواج جوانان توجه کنند/بزک کنندگان چهره کریه آمریکا اجنبی هستند

امام جمعه شبسترگفت: کنارهم نشستن با آمریکا بسیار خطرناک است وآمریکا قدرتی پوشالی است که می خواهد خود را بر همه تحمیل کند و نباید از حیله ها و فتنه های آمریکایی غافل شویم و جنایت ها و فتنه های آمریکا باید زبان به زبان گفته شود.