ظرفیت‌های مردمی و بسیج برای ریشه‌کنی بی‌سوادی در آذربایجان شرقی به‌کار گرفته می‌شود

ظرفیت‌های مردمی و بسیج برای ریشه‌کنی بی‌سوادی در آذربایجان شرقی به‌کار گرفته می‌شود

معاون سیاسی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت بسیج سازندگی و پایگاه‌های مقاومت در شناسایی و سوادآموزی کودکان بازمانده از تحصیل استفاده کنیم، گفت: بسیج یک ظرفیت مردمی عظیم است که می‌تواند کمک زیادی در ریشه کنی بیسوادی انجام دهند.