رمزگشایی از چرایی شهادت ۵۰ مسلمان نیوزیلند

رمزگشایی از چرایی شهادت ۵۰ مسلمان نیوزیلند

حمزه دستیار دبیر کمیته بین الملل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل طی یادداشتی درباره شهادت ۵۰ مسلمان در نیوزیلند نوشت: در این یادداشت در پی رمزگشایی از چرایی شهادت ۵۰ مسلمان نیوزیلند هستم زیرا محکوم کردن ها و بیانیه ها را دیگران انجام داده اند. حمله تروریستی به مسلمانان در نیوزیلند! کمی بعد حمله ۳