تصاویر/نشست خبری مدیرآموزش و پرورش شبستر

تصاویر/نشست خبری مدیرآموزش و پرورش شبستر

به گزارش شبسترنیوز نشست خبری مدیرآموزش و پرورش شبستر با اصحاب رسانه و مطبوعات شهرستان شبستر در خصوص مسائل آموزش و پرورش  صبح امروز دوشنبه 31 فروردین ماه برگزار گردید.