عزاداران حسینی در شهرستان شبستر به استقبال ماه محرم رفتند

عزاداران حسینی در شهرستان شبستر به استقبال ماه محرم رفتند

به گزارش شبسترنیوز ، همه ساله با نزدیک شدن به ماه محرم هیئت های سینه زنی در شهرها و روستاهای  شهرستان شبستر به عزاداری می پردازند و برنامه های مذهبی خود را در قالب دسته های عزاداری در خیابان ها و هیئت های سینه زنی در مساجد آغاز می کنند نصب پارچه‌نوشته‌ها در ذکر مصائب