قيمت میوه شب عيد اعلام شد

قيمت میوه شب عيد اعلام شد

کارگروه تنظیم بازار قیمت، قیمت عرضه هر کیلوگرم پرتقال تامسون و هر کیلوگرم سیب درختی درجه یک را تعیین کرد.