حقیقت قدسی ماه رمضان همان وزش نفحات خاص الهی

حقیقت قدسی ماه رمضان همان وزش نفحات خاص الهی

حقیقت قدسی و ملکوتی ماه رمضان همان وزش ترنم افزا و فرحبخش نفحات خاص الهی است که در آن حدیث قدسی فرموده است؛ «إِنَّ لِرَبِّکُمْ فِی أَیَّامِ دَهْرِکُمْ نَفَحَاتٍ أَلَا فَتَعَرَّضُوا لَهَا»

سرمشق ایثار

سرمشق ایثار

شغل معلمی توأم با عشق و فداکاری است؛ کسی که ضمیر پاک دانش آموزانش را با دانش و ایمان برجسته کرده و جان تشنه آنها را از علم و دانش سیراب می‌کند.