سانحه تصادف درجلوی سیمان صوفیان+تصاویر

سانحه تصادف درجلوی سیمان صوفیان+تصاویر

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شبسترنیوز ساعت14دیروز شنبه17خرداد ماه در مقابل کارخانه سیمان صوفیان  یک دستگاه پیکان وانت با بار هندوانه با پژو آردی برخورد میکند طبق گفته شاهدان علت سانحه چپ کردن پیکان وانت می باشد که از سمت تبریز می آمد و با پژو که به سمت تبریز می رفت برخورد کرده است