چشم امید سیل زدگان شبستر ،در انتظار وعده های مسئولین

چشم امید سیل زدگان شبستر ،در انتظار وعده های مسئولین

یک سال و اندی از حادثه ناگوار سیل در شهرستان گذشته و بسیاری از خسارت دیدگان هنوز چشم امیدشان به دنبال تحقق وعده های مسئولان است. روز حادثه، روز بسیار ناگواری بود، به طوری که حتی هنوز هم مرور خاطرات آن روزها برای برخی از مردم تلخی روز واقعه را دارد.

علی رغم هشدار به متصرفان مسیل سیل ها،هیچ اقدام مثبتی انجام نشده است

علی رغم هشدار به متصرفان مسیل سیل ها،هیچ اقدام مثبتی انجام نشده است

فرماندار شهرستان شبستر گفت: شهرداران و مسئولان عملیات لایروبی مسیل ها را در دستور کار خود قرار دهند و متاسفانه علی رغم هشدار ها و اخطار های چندباره به متصرفان مسیل ها متاسفانه هیچ اقدام مثبتی در حل مسئله صورت نگرفته است .

به مسئول “بی‌اختیار” تبدیل شده‌ایم

به مسئول “بی‌اختیار” تبدیل شده‌ایم

معاون سازمان مدیریت بحران کشور گفت: در بحث تأمین منابع چند سالی است سازمان مدیریت بحران کشور دچار مشکل شده و اعتبارات ماده ۱۰ و ۱۲ در اختیار معاونت برنامه‌ریزی قرارگرفته و ما مسئولی بی‌اختیار شده‌ایم.