زلزله در شهرستان شبستر خسارتی نداشته است

زلزله در شهرستان شبستر خسارتی نداشته است

دبیر شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان شبستر با اشاره به وقوع زمین لرزه گفت:زمین لرزه در حدود ۳٫۴ ریشتر در شهرستان شبسترنیز احساس شده ولی تاکنون هیچ خسارتی گزارش نشده است.