ریاض نمی‌خواست ما با سربلندی مذاکره کنیم/ کمر سعودی و هم قطارانش شکسته شده

ریاض نمی‌خواست ما با سربلندی مذاکره کنیم/ کمر سعودی و هم قطارانش شکسته شده

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: سعودی ها قیمت نفت را آنچنان پایین آوردند که کمر اقتصاد ایران را بشکنند و اجازه ندهند با سربلندی مذاکره کنیم ولی اکنون کمر خودشان و هم‌قطاران آنان شکسته و به وام گرفتن از موسسات مالی بین‌المللی روی آورده‌اند.