حضور ۹۰۰ نیروی رفت و روب در بوستان‌ها در روز طبیعت

حضور ۹۰۰ نیروی رفت و روب در بوستان‌ها در روز طبیعت

مجتبی یزدانی با اشاره به اقدامات مدیریت شهری برای آماده سازی تهران در روز طبیعت گفت: ترمیم و نظافت کامل بیش از ۲۲۰۰ بوستان شهر تهران، توزیع کیسه‌های پلاستیکی جهت جمع آوری زباله در ورودی بوستانها و تعبیه سطل‌های زباله، ترمیم و نظافت کامل سرویس‌های بهداشتی و تأمین آب برای آنها، استقرار اکیپهای خدماتی مانند