مسئولین شهرستان پاسخگوی سؤالات مردم خواهند بود

مسئولین شهرستان پاسخگوی سؤالات مردم خواهند بود

به گزارش پایگاه خبری شبسترنیوز ،سوالات و نکته نظرات مردمی شهرستان شبستر در خصوص مشکلات حوزه بهداشت و درمان شهرستان شبستر که از  پایگاه خبری شبسترنیوز و سایر سایت ها جمع آوری شده بود   جهت پاسخگویی مسئول محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان به آن دستگاه ارسال گردید. کاشانی  فرماندار شبستر  با بیان اینکه  “مدیر

باید ظرفیت نقد پذیری را در جامعه ایجاد کرد

باید ظرفیت نقد پذیری را در جامعه ایجاد کرد

فرماندارشبستردر جمع خبرنگاران شبستر گفت:عمیقا به رسانه ها و مطبوعات اعتقاد دارم و نقد سازنده عامل شکوفا شدن جامعه می باشد و با انعکاس واقعی اخبار و انتقاد همراه باارائه راهکار می توان بیداری افکار عمومی را رقم زد و باید ظرفیت نقد پذیری را در جامعه ایجاد کرد،چرا که نقدپذیری یک اصل پذیرفته علمی و جهانی می باشدو در آموزه های دینی نیز بر نقدپذیری توصیه شده است .