برگزاری رزمایش‌های مشترک دریایی ایران با کشورهای “منطقه‌ای” و “فرامنطقه‌ای” در سال جاری/ امنیت کامل شناورهای ایرانی در آب‌های بین المللی

برگزاری رزمایش‌های مشترک دریایی ایران با کشورهای “منطقه‌ای” و “فرامنطقه‌ای” در سال جاری/ امنیت کامل شناورهای ایرانی در آب‌های بین المللی

فرمانده نیروی دریایی ارتش باظهار داشت: در سال جاری با استعانت و یاری از خداوند متعال قصد داریم رزمایشات مشترک دریایی را با حضور برخی از کشور های منطقه و حتی کشور های فرا منطقه ای در کشور برگزار کنیم.