لزوم ذخیره سازی سوخت جایگزین نوع دوم برای تجهیزات دوگانه سوز/ باغداران در زمستان نیز باغ ها را رها نکنند

لزوم ذخیره سازی سوخت جایگزین نوع دوم برای تجهیزات دوگانه سوز/ باغداران در زمستان نیز باغ ها را رها نکنند

مدیر جهادکشاورزی هشترود گفت: از کلیه بهره برداران و تولید کنندگان کشاورزی می خواهیم که نسبت به ذخیره سازی سوخت جایگزین نوع دوم برای تجهیزات دوگانه سوز و پیش بینی لازم جهت گلخانه ها ، اماکن دامی و سایر تاسیسات کشاورزی اقدام نمایند .