نارضایتی مردم شهرستان شبستر از نبود متخصص سونوگرافی در بیمارستان فاطمیه /سونوگرافی بیماران شبستری در تبریز

نارضایتی مردم شهرستان شبستر از نبود متخصص سونوگرافی در بیمارستان فاطمیه /سونوگرافی بیماران شبستری در تبریز

رئیس بیمارستان فاطمیه شبستر گفت:دکتر صلاحی گفت: وضعیت به گونه‌ای است که گاهی بیماران بستری را برای انجام سونوگرافی، با آمبولانس به تبریز می‌فرستیم، اغلب مراجعه کنندگان نیز مجبور می‌شوند برای سونوگرافی به تبریز بروند.