انفجار در سالن بسکتبال

انفجار در سالن بسکتبال

پیش از آغاز دیدار بسکتبال اسپانیا و نیجریه در رقابت های المپیک ریو، در سالن محل برگزاری انفجاری صورت گرفت.