شوراها،نفرات با صلاحیت لازم و اولیه را به عنوان شهردار انتخاب کنند

شوراها،نفرات با صلاحیت لازم و اولیه را به عنوان شهردار انتخاب کنند

به گزارش شبسترنیوز، منصور طالب پور در نشست توجیهی منتخبین دوره پنجم شورای اسلامی شهرهای نه گانه شهرستان شبستر با تبریک انتخاب اعضای شورای اسلامی شهرها در انتخابات اخیر گفت: مردم به دنبال کار و فعالیت شورای اسلامی هستند. مردم  منتظر اقداماتی از سوی منتخبین شورای اسلامی هستند وی اظهار کرد: منتخبین باید با آرامش