مردم برای خرید خودرو تامل کنند

مردم برای خرید خودرو تامل کنند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که بالاخره مردم در این وضعیت خودرو بخرند یا نه گفت: توصیه ام این است که قدری تامل کنند بهتر است.