جایگاه معلم در دین مبین اسلام جایگاه والایی است

جایگاه معلم در دین مبین اسلام جایگاه والایی است

امام جمعه شبستر گفت: کمتر کسی امروز پیدا می شود که جایگاه معلم در دین مبین اسلام را نداند و ما به عنوان یک مسلمان وظیفه داریم از این سرچشمه زلال و رودخانه خروشان و دریای مواج آثار و افکار شهید مطهری استفاده کنیم.