دستگیری 50 توزیع کننده مواد مخدر در شبستر

دستگیری 50 توزیع کننده مواد مخدر در شبستر

فرمانده انتظامي شهرستان شبستر از اجراي طرح پاکسازي نقاط آلوده و دستگيري بيش از 50 نفر توزيع کننده و فروشنده و معتاد پرخطر در يک ماه گذشته و کشف نزديک به 3 کيلوگرم انواع موادمخدر صنعتي و سنتي در اين شهرستان خبر داد.