دیدارنوروزی مسئولین شهرستان با مردم

دیدارنوروزی مسئولین شهرستان با مردم

به گزارش شبسترنیوز نشست نوروزی و دیدار با مردم و مسئولین توسط  محمدزاده امام جمعه ,  کاشانی فرماندار و  علیلو نماینده شهرستان شبستر روز پنجشنبه ششم فروردین ماه در محل حسینیه گلشن قلعه باغ شبستر برگزار شد.

مسئولین وظیفه ای جز اجرای عدالت ندارند

مسئولین وظیفه ای جز اجرای عدالت ندارند

امام جمعه شبستر در نماز جمعه به مسئولین توصیه کرد که باید آنقدر دقت کنید که دنیا عدالت علی بن ابی طالب را احساس کند و مسئولین در جامعه وظیفه ای جز اجرای عدالت ندارند و مسئولین باید نامه امام (ع) به مالک اشتر را مرور کنند و سیر وسلوک علی بن ابی طالب نجات بخش جامعه اسلامی اسلامی است.