ارومیه به حق آبه‌اش رسید/ رهاسازی آب سد بوکان به سمت دریاچه ارومیه

ارومیه به حق آبه‌اش رسید/ رهاسازی آب سد بوکان به سمت دریاچه ارومیه

طبق مصوبه کارگروه احیای دریاچه ارومیه، تصمیم بر این بود که از بهمن‌ماه به تناسب ذخیره سدهای حوضه و میزان آورد رودخانه‌ها، ۱۷۶ میلیون مترمکعب از آب سدها برای تثبیت آب دریاچه ارومیه رهاسازی شود که این امر امروز اتفاق افتاد.