شهر شبستر بَنر باران شد+تصاویر

شهر شبستر بَنر باران شد+تصاویر

در سفر رئیس سازمان استاندارد به شبستر تعداد زیادی بنر خوش آمد گویی به رئیس سازمان استاندار کشور و استان و نماینده شهرستان نصب گردید.

به مسئول “بی‌اختیار” تبدیل شده‌ایم/سیل اخیر تغییری در ارتفاع دریاچه ارومیه ایجاد نکرده است

به مسئول “بی‌اختیار” تبدیل شده‌ایم/سیل اخیر تغییری در ارتفاع دریاچه ارومیه ایجاد نکرده است

معاون سازمان مدیریت بحران کشور گفت: در بحث تأمین منابع چند سالی است سازمان مدیریت بحران کشور دچار مشکل شده و اعتبارات ماده ۱۰ و ۱۲ در اختیار معاونت برنامه‌ریزی قرارگرفته و ما مسئولی بی‌اختیار شده‌ایم.