تشکیل کمپین آمریکایی‌ها برای آزادی شاعر فلسطینی

تشکیل کمپین آمریکایی‌ها برای آزادی شاعر فلسطینی

با وجود آنکه چندماه از زندانی شدن دارین تاتور، شاعر فلسطینی به جرم انتشار سروده‌ای با موضوع مقاومت می‌گذرد، اما واکنش‌ها به این واقعه همچنان ادامه دارد. تعدادی از شاعران، نویسندگان و مردم عادی با تشکیل کمپین‌هایی خواستار آزادی او شده‌اند.