پرچم اسرائیل در مصر به آتش کشیده شد

پرچم اسرائیل در مصر به آتش کشیده شد

شهروندان مصری ضمن به آتش کشیدن پرچم اسرائیل، از موضع کشورشان در شورای امنیت که پیش‌نویس قطعنامه محکومیت و توقف شهرک سازی را پس گرفته بود، انتقاد کردند.