دولت آمریکا یک بانک ایتالیایی را بابت دور زدن تحریم ایران جریمه کرد

دولت آمریکا یک بانک ایتالیایی را بابت دور زدن تحریم ایران جریمه کرد

مهمترین نهاد رگولاتوری بانکی نیویورک، بانک ایتالیایی اینتسا سانپائولو و شعبه آن در نیویورک را بابت نقض مقررات پولشویی و رازداری بانکی آمریکا و انجام معاملات بانکی با ایران به مبلغ ۲۳۵ میلیون دلار جریمه کرد.