دلار ۴۱۳۰ تومان شد

دلار ۴۱۳۰ تومان شد

با ادامه روند صعودی، قیمت دلار هم اکنون در بازار تهران با قیمت ۴۱۳۰ تومان بفروش می رسد.