افزایش ۸ درصدی درآمدهای شهرداری تبریز

افزایش ۸ درصدی درآمدهای شهرداری تبریز

شهردار تبریز از افزایش ۸ درصدی درآمدهای نقدی و غیرنقدی شهرداری تبریز خبر داد و گفت: همراهی و همدلی مدیران استانی و توجه و حمایت از سرمایه‌گذاری در شهر رمز اصلی موفقیت شهرداری تبریز است.

نقش هویج در بینایی

نقش هویج در بینایی

صرفا هویج در تقویت بینایی یا برطرف ساختن ضعف بینایی در افراد تاثیر چندانی ندارد.