تعیین طولانی‌ترین مرز دریایی ایران در دریای عمان/ نهایی شدن یکی از حساس‌ترین موافقتنامه‌های ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس

تعیین طولانی‌ترین مرز دریایی ایران در دریای عمان/ نهایی شدن یکی از حساس‌ترین موافقتنامه‌های ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس

معاون وزارت خارجه کشورمان از نهایی شدن یکی از حساسترین موافقتنامه های ایران با کشورهای همسایه حاشیه جنوبی خلیج فارس و تعیین طولانی ترین مرز دریایی ایران در دریای عمان خبر داد.